Impregnácia a preprava reziva

ThinkstockPhotos-177335712 m

Cena za ošetrenie reziva proti drevokazným škodcom a plesniam sa pohybuje na úrovni približne:   30,- Eur bez DPH / m3 reziva

Preprava reziva 

Preprava sa určuje individuálne na základe vzdialenosti a množstva reziva. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí 150 – 350 ,- Eur bez DPH. Je potrebné mať na pamäti, že pri dodaní je ešte potrebné zabezpečiť zloženie – či už z našej strany alebo vo vašej réžii.

V prípade zakúpenia kompletnej strechy na kľuč je preprava reziva a ostatného materiálu ZDARMA aj s vyložením.